vrijdag 20 maart 2020

Maak een palmpasenstok!


Palmpasenstok:
Nodig:
2 takken (korte en lange)
Gekleurd crêpepapier
Gekleurd en wit papier
Palmtakje (buxustakje)
Schaar en lijm
Kleurpotloden of stiften

Werkwijze:
Bevestig de 2 takken aan elkaar.
Omwikkel ze met geel en groen crêpepapier
Bevestig het palmtakje aan het kruis.
Neem 12 kleine strookjes papier (10cm lang). Maak er een slinger van.
Teken een haan en kleur in. Maak het vast aan het kruis. (Je kan ook een haantje in brood maken.)
Teken enkele eieren en versier ze mooi. Maak het vast aan het kruis.
Bevestig op de uiteinden nog enkele strookjes crêpepapier en je palmpasenstok is klaar.

Wat betekent elk symbool?
De palmpasenstok bevat allerlei attributen die verwijzen naar de Goede Week.
-       Het palmtakje staat symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag)
De takjes blijven ook het hele jaar groen. Dit duidt aan dat het leven sterker is dan de dood.
-       De slinger verwijst naar de 12 apostelen.
-       Bovenaan de stok prijkt een haantje. Normaal is dit gemaakt uit brood. Dit verwijst naar het breken van het brood tijdens het Laatste Avondmaal (Witte Donderdag)
-       De haan staat symbool voor de haan die één keer kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag/ vroege ochtend.) De haan is ook een teken van waakzaamheid, inkeer, vergeving en een nieuw begin. Elke morgen kraait de haan opnieuw.
-       Het kruis staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf. (Goede Vrijdag)
-       Het ei is een teken van nieuw leven en vruchtbaarheid (Pasen)


werken met een hongerdoek (4de 5de en 6de leerjaar)

Werken met een hongerdoek

Wat is een hongerdoek?
In de Middeleeuwen werd een hongerdoek gebruikt om in de Veertigdagentijd het altaar in de kerk af te dekken. Er staan religieuze taferelen op.


Op dit doek zien we centraal hoe mensen rijst delen, een moeder dicht bij haar kind, mensen die bomen planten … In een driehoek zien we de droom van een mooie wereld: graan dat groeit, de cirkel met de symbolen uit de wereldreligies, … Aan de randen zien we zaken die niet hoopvol zijn: ziekte, gevangenissen, branden, mensen die zware lasten dragen …

Dit doek is te vinden op:
https://www.dederdekerk.nl/index.php/hongerdoeken-sp-1244644702/overzicht-sp1250664325/891-indonesie-2000-het-nieuwe-verbond--sp-60901414

Je kunt met je kind het doek gaan verkennen. Voorbeeld:
- Knip het in stukken en laat je kind de puzzel van dit doek maken. - Je kind kan de prent heel gericht bekijken. Nadien stel je enkele vragen. Bijvoorbeeld: ‘Juist of fout. Er staat een vredesduif op deze prent. (Juist) / Er is een figuur bij die een boom plant. (Juist) / Er staan mensen op die gevangen zijn. (Juist) / Er staat een boot op het schilderij. (Fout) / Mensen delen rijst met elkaar. (Juist)’ Je kind kan ook voor jou vragen verzinnen. - Je kan je kind door een koker (keukenrol, …) laten kijken naar de afbeelding en laten benoemen wat het ziet. - Je kind kan een cirkel trekken rond 3 dingen waarvan het denkt dat die iedereen opvallen en rond 3 dingen waarvan het denkt dat bijna niemand die ziet. - Zie je dingen die je ergens aan doen denken? Welke? - Waar zie je tekens van verdriet? (gevangenis, ziekte, rijk te genover arm, mensen die een zware last dragen …) - Waar zie je tekens van hoop en verbondenheid? (rijst delen in het midden, vredesduif, boom met symbolen van alle wereldreligies …) 

Daarna kunnen jullie verdiepend werken. De kinderen gaan zich inleven in de figuren op het doek.
- Kleef emoticons bij de verschillende figuren op het doek. Welke emoticon past waar?
 

- Bespreek samen: welke figuur zou zich goed voelen? Waarom? Wie zou zich niet goed voelen? Waarom niet? - Kies drie figuren uit. Zeg wat ze nodig hebben.aanraking    plezier   bewegen     spelen    eten    drinken      stilte   delen     verbondenheid    rust vertrouwen      nabijheid    warmte   veiligheid    tederheid    bescherming     het leven vieren ….
Nu kun je de link leggen met het leven vandaag. Zo gaan jullie het schilderij verwerken.

- Doorblader een krant. Welke artikels passen bij iets wat je ziet op het schilderij? Voorbeeld: zieken en verdriet door corona kan passen bij de tekening in de linkerhoek onderaan, het gevoel van opgesloten te zijn kan passen bij de gevangenis, in het midden zien we hoe rijst gegeven wordt wat kan passen bij de corona-vrijwilligers die materiaal rondbrengen, in de cirkel op de boom zien we de symbolen van de wereldreligies die nu solidair beslisten om geen bijeenkomsten te organiseren in ons land … - Je kunt met je kind filosoferen: heeft dit beeld voor jou iets te maken met God? Waar zie jij stukjes van God? Omkring ze op de prent. - Je kind kan stukjes aan het hongerdoek toevoegen door te schrijven of te tekenen. Wil het iets hoopvol, of juist niet, uit het eigen leven of de wereld vandaag toevoegen? - Je kunt met je kind zelf een hongerdoek maken op papier of op laken. Begin aan de randen met weer te geven wat niet hoopvol is. In het midden plaats je wat wel hoopgevend is. 

Doel uit het leerplan:

RKG: Erop vertrouwen dat er over schijnbaar dode punten heen nieuwe kansen liggen en een nieuw begin maken. Ontdekken wat ‘verrijzenis’ kan betekenen in het leven van mensen en mogelijk in het eigen leven

Stilte-oefeningen

Stilte-oefeningen


In deze tijd vol corona-maatregelen valt het leven een beetje stil … Toch kan het soms malen in het hoofd van je kind. Deze twee meditaties en ademhalingsoefening kunnen helpen om ook innerlijk rust te vinden. De oefeningen lees je op een heel rustige toon voor, eventueel begeleid met meditatieve muziek …

Tegelijk kunnen deze oefeningen helpen om de Veertigdagentijd bewuster te beleven als een tijd van stil vallen en meditatie.

Meditatie om je te verbinden met anderen 

In deze tijd zien we andere mensen niet zo veel. Toch kunnen we ze in gedachten nabij zijn … In een meditatie sturen we onze beste wensen uit …

Ga rustig zitten of liggen. Sluit je ogen. Adem rustig in en uit. Volg je adem. Voel het verschil tussen de lucht die naar binnen gaat en die naar buiten gaat … Leg je hand op je hart. Kijk eens of je jouw hart voelt kloppen …


Stel je nu een persoon voor die je graag ziet. Zie hem of haar voor je … Kijk naar zijn of haar gezicht … De ogen … De lippen … En stel je nu voor hoe je boven die persoon een wolk plaatst. Kies maar welke kleur en vorm je die wolk geeft. Het is een heel bijzondere wolk: een wolk waaruit allemaal mooie dingen komen: liefde, geluk, vriendschap … Beeld je maar in hoe die over jouw persoon heen druppelen. Neem je tijd maar om naar dit tafereel te kijken en laat net zo veel mooie dingen over jouw persoon heen stromen als jij wil …

Kies nu een andere persoon. Plaats ook hem of haar onder deze wolk met positieve dingen. Kijk maar toe hoe al die mooie dingen over deze persoon lopen … Kies nu een derde persoon en plaats ook hem onder een grote douche van liefde, vreugde en geluk … Nu mag je in gedachten die wolk groter en groter maken … totdat ze de hele wereld omvat. Beeld je maar in hoe het over de hele aarde geluk en liefde regent. En misschien wil je er zelf nog een paar mooie dingen aan toevoegen … Laat nog maar een paar goede wensen naar beneden stromen … Voel nu wat dit met jou doet … Wat doet dit in je hart, in je hoofd, in je buik? Blijf even bij dat gevoel … 

En wanneer jij eraan toe bent, mag je jezelf uitrekken, even over je gezicht wrijven en weer in het hier en nu komen …Meditatie om je zorgen los te laten 


Adem rustig in en uit. Zorg ervoor dat je comfortabel zit of ligt en sluit de ogen.

Stel je voor dat je aan de rand van een mooie beek zit. Je ziet het water kabbelen … Je hoort het water ook … Kijk in gedachten maar even naar de bewegingen van het water … 

Je zit fijn in het gras. Misschien voel je het gras zelfs kriebelen langs je handen of benen … Misschien kun je het zelfs ruiken … De zon schijnt op je huid en je kijkt naar het kabbelende water. Plots zie je dat er een waterlelie aan komt drijven. De waterlelie drijft naar het plekje waar jij zit en stopt daar. De bloem opent zich nu en jij kijkt in het hart van de bloem. Jij mag nu alles wat je niet meer nodig hebt in de bloem leggen. Voel eens even in je buik, in je hart, in je hoofd ... Misschien zitten daar dingen die je niet meer bij je wil houden. Pijn, verdriet, zorgen, angsten of frustraties … voel eens even goed in je buik, in je hart en in je hoofd…. Wat wil jij loslaten? Leg al deze dingen nu in de bloem…. 

Als je klaar bent sluit de bloem zich weer en drijft ze verder. Ze neemt alle dingen die jij niet meer nodig had met zich mee. Nu is er in je buik, in je hart, in je hoofd plaats vrijgekomen. Vul die plaats maar met mooie dingen. Denk nu aan alle dingen waar je blij over bent, de dingen in je leven waar je dankbaar om bent, waar je gelukkig om bent … Voel hoe dit geluk je hele lichaam vult …

Ga nu in je lichaam maar even voelen wat er veranderd is … Hoe voelt je hoofd nu? Je borst? Je buik? Je benen? Adem een paar keren rustig in en uit en open dan weer je ogen. 


Ademhalingsoefening om je zorgen los te laten 

Adem rustig in en uit. Stel je voor hoe je donkere lucht uitademt. En stel je voor hoe je wit licht inademt. Wanneer je uitademt, laat je verdriet, pijn en zorgen los … Wanneer je inademt, adem je liefde en geluk in.

Zo werk je aan het doel:

RKG: Contact maken met de eigen binnenkant en zich van daaruit laten inspireren voor de keuzes die men maakt. Verschillende vormen van verstilling, meditatie, (christelijk) gebed en bezinning ontdekken

Corona-activiteiten: de veertigdagentijd (1 t.e.m. 6de leerjaar)


Dag kinderen, 

Het is nu volop veertigdagentijd. In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Dit is het belangrijkste feest voor christenen. We willen ons beste beentje voorzetten en zo goed mogelijk proberen leven. We willen ook solidair zijn en denken aan mensen die het minder hebben dan ons. We willen ook tijd maken om aan Jezus of God te denken.
Probeer elke dag iets goeds voor iemand te doen, wees solidair, deel met anderen, denk eens aan God en bid,…


V ergeven
E erlijkheid
E envoud
R edden
T alent
I deaal
G astvrijheid
D elen
A andacht
G unnen
E enheid
N adenken
T egemoetkomen
IJ verig
D ankbaar

Enkele tips:
 1. Verras je ouders. Maak een klein cadeautje. Schrijf een lief briefje.
 2. Stofzuig eens.
 3. Kijk eens in de spiegel en geef jezelf een compliment.
 4. Ruim je kamer op.
 5. Dek de tafel.
 6. Schrijf een briefje naar de buren om te vragen of je iets voor hen kan doen.
 7. Doe wat je ouders je vragen zonder te zeuren. Zeg steeds ‘ja’!
 8. Bel eens naar je (over)grootouders.
 9. Noteer met stoepkrijt enkele lieve wensen voor de mensen.
 10. Probeer een dagje geen schermen te kijken. (geen tablet, tv, computer, gsm,…)
 11. Schrijf eens een gebed.
Start met ‘Lieve God, ‘
Vul de volgende zinnen aan:
ik dank je voor …. / ik vraag vergeving voor … / Ik wil graag …. / Ik ben blij dat… / Ik ben verdrietig omdat …. / Ik ben boos omdat ….
Eindig je gebed met ‘Amen’
 1. Ruim de tafel af.
 2. Maak de deurklinken schoon.
 3. Vraag eens aan je ouders: “Wat kan ik voor je doen?”
 4. Geef iedereen in je gezin een complimentje.
 5. Schrijf een briefje of maak een mooie tekening voor je (over)grootouders en stuur die op.
 6. Had je ruzie met iemand, maak het weer goed.
 7. Leeg de vaatwasser.
 8. Lees een Bijbelverhaal. Heb je geen bijbel?
 9. Kijk een dag geen tv.
 10. Teken met stoepkrijt een regenboog op de straat.
 11. Speel samen een gezelschapsspel.
 12. Mediteer en maak het 1 minuut stil. Probeer dit elke dag een beetje langer.
 13. Zet een paasboom in huis en versier deze. Versier allerlei paaseitjes in vrolijke kleuren.
 14. Knutsel een kruis van zoutdeeg (1 kopje water, 1 kopje zout, 3 kopjes bloem, 1 theelepel olie). Je kan het kruis daarna schilderen, versieren met strijkparels,… Maak er iets moois van.
Corona activiteiten rond de Bijbel: (1 t.e.m. 6de leerjaar)

Dag jongens en meisjes,


Wat Kan je doen?

Kies samen met je mama, papa, broer, zus… een Bijbelverhaal
Dit kunnen jullie dan samen lezen of laten voorlezen. 
Maak er een echt ‘momentje’ van: bv. met kaarsje, een stiltemomentje ervoor/erna, een kruisteken of ander ritueeltje…
Je mama, papa, broer, zus … kan er dan enkele vragen over stellen. (Bv. Over wie het ging, wat ze deden, hoe ze zich zouden voelen, wat ze zouden nodig hebben, wat jij zou doen in zijn/haar plaats enz.)
Je kan samen met je kind een dobbelsteen maken en hierop de vragen schrijven. (Wie? Wat? Waar? Gevoelens? ...) Daarna kan je kind gooien met de dobbelsteen en zo de vraag beantwoorden.

Daarna mag je er een tekening / schilderij / knutselwerkje over maken. Dit mag je meebrengen naar de godsdienstles na de paasvakantie. Schrijf er bij over welk Bijbelverhaal het ging.

Welke bijbelverhalen kan je gebruiken?

Liefst verhalen uit het nieuwe testament. De figuur van Jezus staat centraal in de eerste graad van het lager onderwijs. Jezusverhalen zijn dus een aanrader.
Verhalen rond Pasen mogen ook, maar deze verwerk ik zeker nog in de klas met de leerlingen. Dit pas na de paasvakantie. 
Probeer wonderverhalen zelf niet te verklaren! Indien uw kind hierover vragen heeft, zeg dan dat ze hier meer over kunnen vragen tijdens de godsdienstles.


Natuurlijk zijn er ook andere verhalen die je kan voorlezen. Als ouder bent u het best geschikt om te bepalen welk verhaal bij uw kind past en wat hij/zij interessant zou vinden.
Waar vind ik bijbelverhalen?
§  The bible app
§  Eventuele kinderbijbels die je thuis zou hebben liggen.
§  Tik op youtube in: prentenbijbel of bijbelverhalen


Activiteiten tijdens corona (1 t.e.m. 6 leerjaar)

Dag lieve schatjes,
Ik heb jullie al een maandje niet gezien omdat ik zelf al een hele poos ziek ben. Ondertussen gelukkig al aan de beterhand. Ik hoop jullie alvast snel terug te zien.
Sommigen missen wellicht de godsdienstmomentjes. Wil je zelf een godsdienstmomentje houden thuis dan kan je hier wat tips vinden.
Het lijkt een beetje op de werking van onze godsdienstkoffers.
Je kan het momentje 's morgens plannen of 's avonds voor je gaat slapen. Wil je dit elke dag of 1 keer in de week.... wat je zelf wil.
Maak het gezellig en laat een kaarsje branden (met mama of papa erbij natuurlijk)

Je kan kiezen uit een aantal ideetjes:
1. Een vast gebed: Onze Vader of Wees Gegroet
2. Ik schrijf zelf een gebed:

Lieve God, Jezus of Maria,

Ik voel me vandaag .... omdat ...
Ik dank je voor ....
Ik vraag vergeving voor 
Ik wil graag ....

Amen 


3. Ik mediteer:
Maak het stil, neem een makkelijke houding aan zodat je even stil kan zitten, sluit je ogen en probeer je hoofd leeg te maken (aan niets denken). Denk je toch aan iets, zeg dan stil in je hoofd 'maranatha'.


4. een lied: Beweeg gerust mee en denk ondertussen even na waar jij allemaal dankbaar voor bent. Je kan er nadien een leuke tekening over maken.

https://www.youtube.com/watch?v=PGY-ciuIA9Y


x